Historien

Det startet i 1942 - opprinnelig med produksjon av kabinetter for importerte grammofoner og syskrin. 
Kort tid etter krigen ble den første stolmekanismen, basert på bilindustriens torsjonsfjærsystem, utviklet og patentert.

I 1953 mottok Ring Mekanikk patent fra «Styret for det industrielle rettsvern» for sin «vippeanordning for kontorstoler». Dette patentet, sammen med lisensproduksjon i USA, viste seg å bli helt vesentlig for selskapets videre ekspansjon.

På 1960-tallet drev Ring Mekanikk fullskalaproduksjon av kontor- og hjemmestoler. Dette la grunnlaget for senere utvikling og produksjon av moderne jernbanestoler. En av milepælene var utviklingen av seter til FlyToget. For denne innovative bruken av lettvekts stålkonstruksjon, ble Ring Mekanikk nominert, og fikk en hederlig andreplass i «Den svenske Stålprisen» i 1999.

Selskapet har siden dreiet produksjonen fra komplette stoler til videreutvikling, design og produksjon av ergonomisk riktige sittemekanismer og leieproduksjon.